Pro-actiefbeheer

Pro-actief beheer van uw ICT omgeving betekent een waarborg voor de continuïteit van uw ICT omgeving!

Het in gebruik nemen en onderhouden van de ICT omgeving is vanuit het verleden vaak opgepakt op een reactieve manier: functionele wensen worden vaak ad-hoc ingevuld en problemen worden opgelost als die zich voor doen. Dit achter de bal aan lopen leidt tot veel kosten en frustratie: downtime, informatie systemen, welke niet samenwerken etc. Een eenvoudig maar logisch te begrijpen voorbeeld is opslagruimte: wacht u totdat het systeem vol zit en u tegenhoudt of bent u de bui liever voor?

Pro-actief beheer is een methode waarbij meer energie en tijd wordt gestoken in het vooruit plannen: welke functionaliteit gaat de komende periode gevraagd worden en welke maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat systemen problemen gaan geven. Wij kunnen een groot aantal kritieke elementen van uw ICT systemen 24 uur per dag en 7 dagen per week op afstand bewaken. Onze medewerkers worden onmiddellijk op de hoogte gebracht van elk mogelijk probleem dat zich op uw ICT systeem voordoet. Ons team houdt uw ICT systemen in de gaten en grijpt direct in wanneer dat nodig is. Dit Pro-actief monitoren en beheren van uw ICT omgeving biedt Entheo aan in de vorm van een proactief beheercontract.

Door de systemen van de klant dagelijks te monitoren kunnen wij op tijd signaleren wanneer systemen problemen hebben of gaan krijgen. Zo kunnen wij u tijdig waarschuwen voor het vol lopen van de opslagruimte en een oplossing met u afstemmen. Wij zien ook of het systeem fouten aangeeft die u nog niet opmerkt omdat het systeem verdergaat, maar die wel een probleem gaan worden als er niet ingegrepen wordt. Een eenvoudig voorbeeld is back-up: als deze niet of niet volledig wordt gemaakt zult u dat in uw dagelijkse werkzaamheden niet opmerken. Totdat u de back-up nodig heeft en uw kostbare gegevens niet meer voorhanden blijken te zijn. Voor een goed functioneren van uw ICT infrastructuur is het van vitaal belang dat dit soort meldingen dagelijks worden gelezen, beoordeeld, en indien nodig worden opgevolgd.

Neem contact op met Entheo voor een pro-actief beheerovereenkomst!